Kutsesobivustest

Täitsin CV onlines testi.

Testi tulemused

Täname, et leidsid aega kutsesobivustesti täitmiseks.
Siin on valik töövaldkondadest, mis testi tulemuste põhjal sobivad Sinu isiksuseprofiiliga kõige enam ja kõige vähem. Tulemusi analüüsides arvesta palun, et käesolev test lähtub üksnes Sinu poolt antud vastustest ning seega ei arvesta Sinu hariduslikku tausta ega eelnevat töökogemust.

5 enimsobivamat ametit

76% Tippjuhtimine
74% Haridus ja koolitus
69% Personalijuhtimine
67% Reklaam ja turundus, juhtimine
67% Infotehnoloogia, juhtimine

5 vähemsobivamat ametit

41% Teadus- ja uurimistöö
38% Ehitus ja hooldus
36% Planeerimine ja projekteerimine
34% Pangandus ja kindlustus
34% Finants (raamatupidamine, audit)

One Response to “Kutsesobivustest”

  1. Mariac says:

    One more month has passed and I guess you are traveling or resting somewhere beautiful in the country??? What are you up to? Greetings! I miss home….looking forward to see you soon……..